Kom og lek med oss!

Vi håper dere alle sammen er lekelystne og ønsker å ta en tur i Frognerparken med familie for å leke med oss. Brannbamsen Bjørnis kommer og dere kan få hilse på den nye stjerne DJ Walkie. Sammen med stiftelsen Skapia og Veslefrikk kan dere få leke med musikk.

Gjennom våre samarbeidspartnere, vil det bli mange morsomme aktiviteter med alt fra hoppekonkurranser, utfordre en i familien til big foot vandring, gjettekonkurranser med mer. Strøm Larsen, Oslos beste pølsemaker vil servere grillmat og det vil være mulighet for andre smaksprøver. I tillegg vil det være en quizløype som går rundt i hele vårt område i parken med spørsmål for hele familien.

Tidspunkter

På grunn av koronasituasjonen, så kan vi ikke slippe inn så mange som vi ønsker oss på arrangementet. Derfor deler vi helgen inn i tidspunkter på 1,5 time der det samme programmet vi gjennomføres i alle tidsrommene.

Lørdag 11. september:
10.00 - 11.30
12.00 - 13.30
14.00 - 15.30

Søndag 12. september:
10.00 - 11.30
12.00 - 13.30
14.00 - 15.30

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Brannvernopplæring for barn er kanskje det viktigste vi holder på med innen forebyggende brannvern. Den langsiktige gevinsten er at barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som de har med seg resten av livet. Den kortsiktige gevinsten er at barna som fantastiske brannvernambassadører påvirker foreldre og besteforeldre til å tenke mer på brannsikkerheten hjemme.

Bjørnisprosjektet er av Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesternes Landsforening, Det lokale el-tilsyn m.fl.) valgt som den nasjonale satsingen i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. A Walk in the Park støtter Bjørnisprosjektet

Samarbeidspartnere