A Walk in the Park Live

2020 ble annerledes året. Vi skulle kost oss i parkene og utfoldet oss i beste A Walk in the Park stil. Istedenfor så lagde vi live TV. Det var morsomt det! Kanskje vi skal fortsette med det neste år også, uansett hvordan verden ser ut. Ha det bra så lenge dere, og kos dere med filmen som oppsummerer det hele.

Gleder oss til å se dere alle i parkene i 2021

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og gi barn og voksne gode råd om brannvern. Brannvernopplæring for barn er kanskje det viktigste vi holder på med innen forebyggende brannvern. Den langsiktige gevinsten er at barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som de har med seg resten av livet. Den kortsiktige gevinsten er at barna som fantastiske brannvernambassadører påvirker foreldre og besteforeldre til å tenke mer på brannsikkerheten hjemme.

Bjørnisprosjektet er av Nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesternes Landsforening, Det lokale el-tilsyn m.fl.) valgt som den nasjonale satsingen i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. A Walk in the Park støtter Bjørnisprosjektet

Samarbeidspartnere

rema-L
viaplay-L